Gwarancja Samsung

Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), kartę gwarancyjną wraz z podpisem i pieczątką sprzedawcy.
W tym wypadku niestety naprawa nie może odbyć się na pełnych warunkach gwarancyjnych, a jedynie na warunkowej naprawie z okresem gwarancyjnym liczonym od daty produkcji urządzenia. Podajemy przykład: Jeżeli TV został zakupiony w tym roku w sierpniu a data produkcji na urządzeniu jest z zeszłego roku grudzień to okres gwarancyjny (w przypadku telewizorów 24 miesiące) skraca się o różnicę pomiędzy datą zakupu a datą produkcji.
Tak, produkty zakupione poza granica polski, w innych krajach Unii Europejskiej, mogą zostać naprawione w ramach gwarancji po uprzedniej weryfikacji dokumentów zakupu.
• Uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu. • Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta. • Funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem telefonu. • Okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.). • Usunięcie lub instalacja produktu; czyszczenie zewnętrzne jak i wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki). • Niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę Samsung. • Wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt. • Nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. • Uszkodzeń lub wadliwego działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych. • Przewodów, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia. • Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi. • Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów. • Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.
Tak. W ramach gwarancji 90% napraw odbywa się w domu u klienta.
W przypadku uszkodzeń, które wymagają zamówienia części jest to zwykle 4 do 5 dni.
Tego typu sprzęt, według warunków gwarancji, powinien być dostarczony do serwisu przez klienta.
Jeżeli jest taka możliwość zalecamy zachowanie opakowania w celu bezpiecznego transportu w razie konieczności.
Tylko wtedy jeżeli usterka jest bezpośrednio związana z akcesoriami.

Naprawy Pogwarancyjne

Naprawiamy sprzęt wszystkich znanych producentów Samsung Sony Panasonic Sharp LG Akai Technics itd.. w tym urządzenia sieci handlowych tzw.marka własna np. Technika, SilverCrest itd. Naprawiamy również urządzenia niemarkowe jeżeli tylko ich wartość jest adekwatna do kosztów naprawy.
Czas naprawy uwarunkowany jest od rodzaju sprzętu jego uszkodzenia oraz dostępności części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy. Jeżeli naprawa polega na wymianie modułu (matryca, klawiatura, wentylator, magnetron, obudowa itd.. a części są dostępne w naszym magazynie czas naprawy nie powinien przekroczyć jednego dnia.
Czas realizacji zamówienia części zwykle nie przekracza 3-4 dni jeżeli części znajdują się w naszych centralnych magazynach. Jeżeli części znajdują się w magazynach zewnętrznych czas realizacji zamówienia jest zależny od stron trzecich. Zwykle jest to od 2 do 14 dni.
Diagnoza usterki nic nie kosztuje pod warunkiem, że klient wyraża zgodę na naprawę we wcześniej ustalonych kosztach naprawy. Podamy przykład: Klient przynosi do naprawy uszkodzony TV LCD, podczas przyjęcia urządzenia do serwisu jest ustalana kwota do której klient wyraża zgodę na naprawę. Jeżeli koszt naprawy przewyższy wcześniej ustaloną kwotę klient ma prawo odstąpić od naprawy nie ponosząc żadnych kosztów. BRAK OPŁAT
Tak, wykonujemy odpłatne diagnozy usterek np. dla firm ubezpieczeniowych PZU WARTA HDI itp.
Naprawa w domu u klienta jest możliwa pod warunkiem, że opisana usterka jest nam znana, co wiąże się z zabraniem odpowiednich części do naprawy, i jesteśmy pewni że naprawa przebiegnie szybko i bezproblemowo. Z doświadczenia wiemy że diagnoza uszkodzenia w warunkach domowych jest ciężka z powodu braku sprzętu którym dysponujemy w serwisie. Skomplikowane uszkodzenia wymagają czasu oraz sprzętu który jest niezbędny do wykonania naprawy. W takim przypadku odbieramy sprzęt od klienta naprawiamy lokalnie w serwisie a następnie odwozimy po naprawie.
Oczywiście, jednak przed wysłaniem proszę nas o tym poinformować telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów uszkodzenia oraz wstępnych kosztów naprawy.
Tak, naprawiamy płyty indukcyjne. Skuteczność naprawy uwarunkowana jest rodzajem uszkodzenia. Zdarza się że koszt części przewyższa cenę nowej płyty.