/ Przezadmin / Porady / / 0 komentarze/y

Jak podłączyć subwoofer, Soundbar H7501 320 W 8.1 (HW-H7501)

PODŁĄCZANIE BEZPRZEWODOWEGO SUBWOOFERA

Po włączeniu soundbar i subwoofer powinny nawiązać połączenie automatycznie. Jeśli wskaźnik Link  nie świeci się, gdy zostały włączone urządzenia, ustaw identyfikator zgodnie z poniższymi. 

1. Urządzenia muszą być podłączone do sieci.

2. Przytrzymaj przycisk ID SET z tyłu subwoofera małym przedmiotem przez 5 sekund. Wskaźnik LINK (niebieska dioda LED) szybko           zamiga a wskaźnik STANDBY będzie wyłączony.

3. Gdy urządzenie główne jest wyłączone w  trybie STANDBY, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk WYCISZENIE na pilocie

4. Powinien pojawić się komunikat ID SET na wyświetlaczu listwy Soundbar.

5. Podczas migania niebieskiej diody LED subwoofera włącz zasilanie urządzenia głównego (Soundbar).
Urządzenie główne i subwoofer powinny być teraz połączone a wskaźnik połączenia (niebieska dioda LED) na subwooferze powinien się świecić.

Jeżeli wskaźnik Link nie świeci stałym niebieskim światłem, oznacza to, że połączenie nie zostało pomyślnie nawiązane. Wyłącz urządzenie główne i rozpocznij ponowne parowanie od kroku 2.